Kişisel Veri İşleme Politikası

ENDUS Limited’da gizlilik ve güvenlik önceliklidir ve kullanıcı/müşteri kişisel verilerinin şeffaf bir şekilde işlenmesine taahhüt edilmiştir. Bu Gizlilik Politikası, web sitemize erişen veya kullanan ortaklar veya diğer kişilerden nasıl bilgi toplandığını, kullanıldığını ve aktarıldığını belirler.

Hizmetlerimizi kullanırken, bilgilerinizin bu Politika altında, Veri Koruma standartları ve diğer geçerli Türk yasal standartlar uyarınca nasıl toplandığını ve kullanıldığını anladığınızı kabul edersiniz.

1. Sizin ve şirketinizle ilgili olarak hangi verileri ve hangi amaçla topluyoruz?

Web sitemiz, hizmetlerin sağlanmasını ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini mümkün kılmak amacıyla bazı verileri toplar ve kullanır. Bunlar:

1.1. Sahip tarafından sağlanan genel veriler

Şirketin Vergi Kimlik Numarası (CNPJ); şirketin adresi; yasal temsilci; kişisel telefon; ofis; e-posta; şirketin her sektöründen temsilcilerin isimleri; her sektörden temsilcilerin telefon/dahili numaraları ve e-posta adresleri; derneğe kaydolma amacıyla.

Kredi kartı bilgileri; sadece dernek tarafından sunulan hizmetlerin ödemesi için.

ENDUS Limited, hassas veri veya çocuk veya gençlerden veri toplamaz.

2. Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Kişisel veriler şu şekillerde toplanır:

E-posta yoluyla talep edilen bir kayıt formu aracılığıyla veya doğrudan web sitemizde.

2.1. Onay

Verilerinizi işlememiz onayınıza dayanmaktadır. Onay, ENDUS Limited’ın verilerinizi işlemesi için size yetki vermeniz anlamına gelen özgür, bilgilendirilmiş ve açık bir ifadeyle gerçekleşir.

Bu nedenle, Genel Veri Koruma Kanunu’na uygun olarak verileriniz yalnızca önceden ve açıkça verilen onayla toplanacak, işlenecek ve depolanacaktır.

Onayınız her bir yukarıda açıklanan amaç için özel olarak alınacak, ENDUS Limited’ın kullanıcı/müşterilerine şeffaflık ve iyi niyet konusundaki taahhütünü gösteren ilgili yasal düzenlemelere uyularak.

Her zaman ve ücretsiz olarak onayınızı geri çekebilirsiniz.

Onayınızı geri çekmenin, veri işleme işlevlerinin bazılarının işleyişine bağlı olan web sitesi işlevselliğinin uygun bir şekilde gerçekleştirilememesine yol açabileceğini vurgulamak önemlidir. Bu tür sonuçlar önceden bilgilendirilecektir.

3. Haklarınız nelerdir?

ENDUS Limited, kullanıcılar/müşterilerine Genel Veri Koruma Kanunu’nun 18. maddesinde öngörülen hakları güvence altına almaktadır. Bu şekilde, ücretsiz olarak ve her zaman:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, basit veya tam bir formatta onaylayabilirsiniz.

Verilerinize erişebilir, onu okunabilir bir kopya halinde basılı veya elektronik, güvenli ve uygun bir şekilde talep edebilirsiniz.

Verilerinizi, düzenlenmesini, düzeltilmesini veya güncellenmesini istediğinizde düzeltebilirsiniz.

Gereksiz, fazla veya yasalara uygun olmayan şekilde işlenen verilerinizi anonimleştirme, engelleme veya silme yoluyla sınırlayabilirsiniz.

Verilerinizin taşınabilirliğini isteyebilir, ENDUS Limited’ın sizinle ilgili olarak işlediği bir kayıt verisi raporu alabilirsiniz.

Onayınızla işlenen verilerinizi yasalarca öngörülen durumlar dışında silebilirsiniz.

Onayınızı geri çekebilir, verilerinizin işlenmesine izin vermemiş olabilirsiniz.

Onay vermemenin mümkün olduğu ve reddetmenin sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

4. Verileriniz nasıl ve ne kadar süreyle saklanacaktır?

ENDUS Limited tarafından toplanan kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanması veya bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece veya veri konuları ve denetleyicilerin hakları göz önüne alınarak kullanılacak ve saklanacaktır.

Genel olarak, verileriniz bağlantılı şirketle ENDUS Limited arasındaki ilişki devam ettiği sürece muhafaza edilecektir. Veri depolama süresi sona erdiğinde, verilerimiz veritabanlarımızdan silinecek veya anonimleştirilecektir; ancak Genel Veri Koruma Kanunu’nda yasal olarak öngörülen durumlar dışında:

I – denetleyici tarafından yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum;

II – mümkünse verilerin anonimleştirilmesini sağlayan bir araştırma kurumu tarafından yapılan araştırma;

III – bu Kanun’da belirtilen veri işleme gereksinimlerine uyulması kaydıyla bir üçüncü tarafa transfer;

IV – denetleyici tarafından sadece kullanımı yasaklanmış ve verilere erişimi üçüncü taraflara izin verilmemi

şse, verilerin anonimleştirilmesi.

Yani, sizin veya şirketinizle ilgili olarak, yasal, yargısal ve idari belirlemelerin yerine getirilmesi ve/veya yargısal ve idari süreçlerde savunma hakkının kullanılması için gerekli olan bilgiler, diğer verilerin silinmesine rağmen muhafaza edilecektir.

ENDUS Limited tarafından toplanan verilerin depolanması, verilerinizin güvenliği ve gizliliğine olan taahhüdümüzü yansıtmaktadır.