Kurumsal

Kalite Politikası

ENDUS Limited, kısa-orta-uzun vadeli Vizyon ve Misyonu doğrultusunda ticari faaliyetlerini yerine getirirken aşağıdaki ilkeleri uygulayarak sürekli iyileştirmeye kendini adamıştır:

  • Beklentilerini, teknik ihtiyaçlarını ve temel gereksinimlerini karşılamak için müşteri odaklı iş yapmak.
  • Mühendislik hizmetini, süreç kalitesini ve ürün portföyünü sürekli olarak geliştirmek.
  • Yeniliği teşvik etmek, yetkin insanlarla çalışmak, farklı fikirlere önem vermek
  • Kalitenin ve rekabetçiliğin sürekli iyileştirilmesini destekleyen yöntem ve süreçlere öncelik vererek, bu Politika ile uyumlu, yetkin bir tedarik zincirine liderlik etmek ve entegre etmek.

Sertifikalar

  • ISO 9001-2015
  • ISO 10002:2018
  • Milli Savunma Bakanlığı – Tesis Güvenlik Sertifikası (Temmuz 2022’den itibaren)

Etik Değerler